dimarts, 25 de febrer del 2014

WhatsApp: Massa car? de Pol Santandreu a Expansión el 25-2


Des de l’anunci dimarts passat de la compra de l’empresa WhatsApp per part de Facebook per un import de 16.000 milions de dolars –pagaments a directius apart-,  han estat moltes les opinions de tertulians, experts i no experts, que s’han deixat sentir en els mitjans de comunicació.

La majoria de comentaris van en la línia que el pagament efectuat és molt elevat i que la valoració feta de la companyia adquirida és desmesurada. Un parell d’opinions anaven en la línia que no obeeix a un valor d’avui, sino basat en possibilitats futures, com si es tractés d’una pràctica especulativa valorar empreses en funció de les possibilitats de generació de valor futur –quan això és el més habitual i el més lògic en la majoria dels casos-.

Sense que les meves opinions tinguin més validesa que les altres, a continuació comento alguns aspectes de l’operació que s’haurien de tenir en compte alhora d’avaluar l’operació:

.