dissabte, 20 d’abril del 2024

Canvis en les Normes ISO. Nova addenda 2024 sobre el canvi climàtic. Impacte i adaptació. Marc Santandreu

El passat 23 de febrer es va a publicar la nova esmena a les normes de la família ISO. Aquest canvi afecta a diferents normesrelacionades amb els sistemes de gestió; ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 13485, etc. Tindrem en compte en aquest article que, pel seu major nombre de certificacions, afecta sobretot a la ISO 9001: Sistemes de Gestió de la Qualitat.
  

La seva codificació oficial és ISO 9001:2015/Amd 1:2024, i inclou nous requisits que s'han de tenir en compte per mitigar l'impacte climàtic a de les organitzacions que tenen aquests sistemes implantats.

L'Organització Internacional per a la Normalització (ISO) i la Comissió Electrotècnica Internacional han apostat per la incloure el concepte del canvi climàtic en la ISO 9001 en resposta a la urgència climàtica a la qual ens enfrontem.


Existeix un compromís d'actualitzar les normes de manera periòdica. Des de 2015 no hi havia hagut cap actualització, quan en principi, es parla d'actualitzacions cada 5 anys, que mai s'han complert. Aquesta breu addenda potser servirà per poder justificar aquesta actualització, després del darrer canvi profund del 2025, i de l'impàs que ha suposat els anys de coronavirus.

 

Per què és important el canvi climàtic per a la gestió de la qualitat?

.