dijous, 18 d’abril del 2013

La importancia de las empresas familiares. Eliseu Santandreu en Diari Sabadell el 9-4


En un mundo preocupado por los resultados empresariales a corto plazo, las empresas familiares (EEFF) basan sus políticas en una visión a largo plazo. Por su propia naturaleza, este tipo de empresas adoptan un enfoque basado en el patrimonio, garantizando la alineación de los intereses de la empresa con los de sus accionistas o propietarios. Esta concordancia permite plantear inversiones a largo plazo aunque ocasionalmente pueda causar un impacto negativo en los resultados a corto plazo, lo cual es posible gracias a la estabilidad del accionariado y del equipo directivo. Esta orientación al futuro también permite desarrollar una marca fuerte, clave del éxito futuro.

Descartando las sociedades financieras, que no suelen estar en manos de familias, el superávit de las EEFF ha supuesto el 50% en los últimos diez años. Un análisis realizado recientemente en Europa sobre las mismas, pone de manifiesto que el superávit de rentabilidad persiste, sin diferencias significativas en función del tamaño de la empresa
Otra característica interesante de este tipo de empresas reside en la mayor solidez de su balance. Su visión es muy distinta a la del accionista externo, cuyo único objetivo consiste en maximizar sus beneficios. Por esa razón las EEFF suelen ser reacias a dar entrada en a accionistas o inversores externos. Los propietarios se sienten muy celosos de su empresa y no quieren que nadie conozca sus interioridades.

.

dilluns, 15 d’abril del 2013

Marc Santandreu Auditor Cap ISO 50001


Seguint el procés dincorporació de nous destàndards normatius a les línies estratègiques de SANTANDREU CONSULTORS, el passat mes de febrer de 2013, Marc Santandreu participa en el Curs d'Auditors Cap de Sistemes de Gestió Energètica segons ISO 50.001.

Es tracta de la primera promoció al nostre país de la prestigiosa TÜV RHEINLAND, amb l'objectiu d'adquirir els coneixements i el reconeixement per a realitzar i liderar auditories internes o de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els referencials ISO 50.001:2011 i ISO 19011:2002.

La norma ISO 50.001 facilita a les organitzacions establir els sistemes i processos necessaris per millorar la seva eficiència i consum energètic, fet que es tradueix en un estalvi de costos i en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres impactes ambientals.

Actualment, aquests referencials simplanten sobretot a grans empreses, si bé es cert que el fet de tenir un immediat i important  impacte sobre la reducció de costos, fa que algunes Pimes comencin a introduir-los en els seus sistemes de gestió.

A SANTANDREU CONSULTORS sempre hem cregut que les empreses han destar integrades en el Medi i ser respectuosos amb aquest. Així, disposem duna eina méper ajudar als nostres clients en el procés de fer una empresa més eficient i viable.

.

dijous, 11 d’abril del 2013

Una humiliant lliçó. Publicat a l'Avui-El Punt el 6-4.


Una humiliant lliçó

Concentració de desnonats a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. Foto: ARXIU /MANEL LLADÓ.
1
Fins ara, quan una persona es plantejava adquirir un habitatge sol·licitant un préstec hipotecari a una entitat financera, l'empleat d'aquesta el solia informar dels següents aspectes: 1) Tipus d'interès a aplicar, fix o variable, 2) Horitzó temporal, que podia arribar a 40 anys, i 3) Quota mensual a pagar. No obstant això, l'empleat feia molt més èmfasi sobre l'obligació del client quant a contractar la domiciliació de nòmines, assegurances de vida, subscriure plans de pensions, domiciliació de rebuts, etcètera.
En aquestes mateixes línies, en repetides ocasions i durant anys he anat denunciant els abusos que oculta la lletra petita que figura en els contractes de productes bancaris, sobretot en el préstec hipotecari.
Han hagut de ser un modest advocat i un magistrat que en elevar les seves denúncies al Tribunal de Justícia de la UE –TJUE- van aconseguir que aquest els donés la raó, qualificant d'abusiu el model espanyol d'execució hipotecària, tot contravenint la directiva europea sobre la protecció al consumidor, perquè el silenci que envoltava aquest préstec s'hagi transformat en clam, pel que suposa d'implicació social.
Fins ara, quan una persona es plantejava adquirir un habitatge sol·licitant un préstec hipotecari a una entitat financera, l'empleat d'aquesta el solia informar dels següents aspectes: 1) Tipus d'interès a aplicar, fix o variable, 2) Horitzó temporal, que podia arribar a 40 anys i, 3) Quota mensual a pagar. No obstant això, l'empleat feia molt més èmfasi sobre l'obligació del client quant a contractar la domiciliació de nòmines, assegurances de vida, subscriure plans de pensions, domiciliació de rebuts, etcètera.
Acceptada l'oferta pel client, les parts s'havien de personar al despatx d'un notari -generalment designat per la mateixa entitat- perquè aquest donés fe de l'acord. En presència de les parts, el notari tenia l'obligació de llegir íntegrament l'escriptura aclarint al client els dubtes i aspectes més complexos que poguessin sorgir durant la lectura.
.