dissabte, 31 de març de 2012

Apple i els dividends. Pol Santandreu

La notícia del repartiment de dividends per part d’Apple, ha desencadenat un rellevant interès en els mercats i ha suscitat comentaris de tot tipus en referència a l’operació. Hi ha fins i tot conjectures de si el desaparegut Steve Jobs hagués estat en contra d’aquest tipus d’operació –de fet no s’havien repartit dividends desde 1995, any en que Jobs va agafar de nou les rendes de la companyia-.


Per entendre l’operació cal tenir en compte diversos aspectes de l’empresa:

a.     Lacumulació defectiu per un valor de 122.000 milions de dòlars.
b.    El benefici net previst pel 2012 de prop de 41.000 milions $
c.     La capitalització de lempresa de 545.000 milions de $.

El primer aspecte, l’elevat volum de tresoreria, pot representar a la llarga un llast per la rendibilitat de l’empresa. En una empresa com Apple, el rendiment de les seves inversions és molt elevat (el 2011 fou d’un 29%) i les inversions financeres que es puguin fer amb els saldos de tresoreria, per molt rendiment  que se n’obtingui, mai superarà el de l’activitat ordinària.

En segon lloc, el benefici net compensa en un sol any la meitat del saldo de tresoreria actual, és a dir, el cash flow generat previst enguany pot ser igualment molt elevat.


És per aquest motiu que si no es preveuen inversions que permetin incrementar la rendibilitat d’aquesta tresoreria (compres d’empreses, R+D+i, ….), el millor és destinar aquests excedents a retribuir els accionsites.

Malgrat tot, repartir un volum molt elevat de divident, pot “mal acostumar” els inversors i sempre és millor fer-ho mica en mica (com sembla que farà Apple, oferint una rendibilitat per dividend anual de només un 1,8% (per sota de la majoria d’empreses cotitzades d’arreu). 

D’altra banda, la recompra d’accions per fer un calaix per poder-les oferir posteriormente als empleats que tinguin stock options en la seva política retributiva, farà que s’evitin fer futures ampliacions de capital. Així, no es perjudica l’actual accionsita amb l’efecte dilució de la seva participación (el seu percentatge després d’una ampliación és menys significatiu).

En aquest sentit i veient les espectatives futures Apple es podria permetre, fins i tot, una amortitzacio de part del capital, per augmentar-ne així el valor per l’accionista.