dimecres, 14 de desembre de 2011

Fons garantits? Amb què? (Pol Santandreu)


Els continus escàndols, rescats, intervencions, fallides i demés operacions turbolentes que estem veien des de fa mesos en el sector financer i sobretot en les caixes d’estalvis, sembla que no fan perdre pistonada a les promocions publicitàries que segueixen fent en mitjans de comunicació de tot tipus.

Les entitas segueixen oferint productes, com per exemple plans de pensions amb rendibilitats garantides. Aquests productes ofereixen garantíes de rendibilitat y de recuperació de capital segons condicions de cada oferta, explicitada aquesta, com es usual, en lletra molt petita y dipsotitades les bases en documents curiosament difícils de localitzar.

En els moments que corren y després de veure el que hem vist –i prepar-nos pel que veurem- es necessari que les entitats financeres modifiquin les expressions y les maneres d’oferir y publicitar els seus productes y serveis.
Quina entitat pot garantir de veritat que un fons de pensions té una revalorització assegurada en un horitzó de 10 anys?  Amb què garanteixen els fons? La majoria d’elles estan continuament requalificades a la baixa per les agències de rating. El Banc Central Europeu recalcula a l’alça les seves necessitats de capital i constantment augmenten les expectatives d’increment de morositat dels seus actius.

Proposo que es modifiqui immediatament la legislació de la informació que les entitats financeres han de donar als seus clients i la manera de fer-ho.